کتاب ارتقاي اثربخشي در روان درماني پويشي/ ترجمه دکتر بیتا آجیلچی

فهرست كتاب شامل ؛
فصل اول ؛ ارتقاي اثربخشي در روان درماني پويشي
فصل دوم؛ پرسش گري، سنجش و مفهوم سازي موردي
فصل سوم؛ اضطراب ، سنجش و تنظيم آن
فصل چهارم ؛ دفاع ها و مقاومت
فصل پنجم ؛ تمركز روي احساسات ، تسهيل تجربه هيجاني
فصل ٦ ؛ اتحاد درماني هوشيار و ناهوشيار
فصل ٧ ؛ صميميت با خود و ديگران
فصل ٨ ؛ حل و فصل در جهت يكپارچگي ، تحكيم و انسجام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button